> Okategoriserade > Vad är en elcentral?

Vad är en elcentral?

Posted on 30 juni, 2017 | Inga kommentarer

Om ditt boende förlorar sin ström, kan detta bero på att en säkring har gått eller att jordfelsbrytaren har slagit ifrån. När detta händer kan man oftast identifiera orsakerna till felet om man undersöker bostadens elcentral. De flesta elcentraler är belägna i antingen bostadens klädkammare eller hall och innehåller säkringar som skyddar din bostads elsystem från överbelastningar. Trots detta kan det ändå hända att strömmen går. Därför är det vanligast att problemet kan identifieras och eventuellt åtgärdas i elcentralen.

Om säkringen slår ifrån i ditt proppskåp
I äldre hus har man oftast andra versioner av elcentraler, som även kallas för proppskåp. Dessa innehåller så kallade proppar som skyddar din bostads elsystem ifrån överbelastning. Om systemet utsätts för högbelastning genom att till exempel man har flera elektroniska apparater igång samtidigt kan flera av dessa proppar gå sönder, vilket leder till att strömmen bryts. När detta händer kan man behöva byta propp. Att identifiera vilken propp som har gått sönder görs lättast genom att hitta den propp vars färgprick i änden har lossnat. Denna propp bör därefter bytas ut mot en ny för att problemet ska åtgärdas.

Vad bör man göra om jordfelsbrytaren slår ifrån?
Oftast sitter det en jordfelsbrytare i elcentralen i nyare modeller. Denna kan identifiera fel i elsystemet och åtgärda detta genom att omedelbart stänga av strömmen i hela bostaden. Om det skulle hända, åtgärdas detta oftast genom att dra ut den kontakt som man nyss har kopplat in för att sedan återställa jordfelsbrytaren till sitt naturliga tillstånd. I vissa fall kan problemet dock kvarstå efter detta, vilket innebär att man behöver göra en felsökning. Detta görs enklast genom att slå ifrån alla säkringar i elcentralen och därefter sätta på dem en i taget, tills man identifierar problemet.