Home> Blog Archives

Blog Archives

Rådgivning inom immaterialrätt

10 januari, 2016 Category :Okategoriserade 0

Immaterialrätt är ett rättsområde. Det reglerar rätten till skydd genom patent på idéer och produkter, samt skydd för varumärken och upphovsrätt till litterära verk. Immaterialrätt är ett brett område och det krävs en juridisk sakkunnighet för att navigera rätt. Företaget Bjerkéns erbjuder rådgivning och hjälp till både företag och privatpersoner inom immaterialrätt. På deras hemsida http://bjerken.se/se/ finns mer information om deras kunskap.

Bjerkéns har sitt huvudfokus på patent, varumärkes- och designskydd. Patent är en tidsbegränsad rätt att ha ensamrätt på och dra nytta av en uppfinning. Det gör det förbjudet att kopiera uppfinningen medan patentet är aktuellt. Exempel på ett patent är när ett läkemedelsverk har tagit fram en ny medicin. Inget annat företag får tillverka eller sälja medicinen utan patentägarens medgivande medan patentet är gällande.

Designskydd gör att nyskapande produkters design, form och mönster kan skyddas. Det skyddar produktens utseende från att kopieras. Varumärkesskydd förhindrar andra att använda ett varumärkes namn på sina produkter och tjänster. Det ger ägaren ensamrätt till att nyttja sitt varumärke i en näringsverksamhet. Varumärket i sig är ibland viktigare än produkten. Ett exempel är inköp av märkeskläder, där konsumenter betalar extra för varumärket.

Ansökningsprocedurerna vid immaterialrätt är tidskrävande och kräver kunskap. En kompetent ansökan ger ett starkare skydd. Vid eventuellt intrång, då någon utan tillåtande nyttjar en skyddat rättighet, kan detta leda till en rättegång. Juridisk sakkunnighet underlättar i sådana fall. Bedömningar, ansökningar och rättshjälp inom immaterialrätt bör göras av utbildade och erfarna jurister.

Det finns stora summor att tjäna på att söka patent, varumärkes- och designskydd. En banbrytande design eller en ny produkt tar lång tid att skapa. Därför är det viktigt att skydda slutresultatet.